เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
คติพจน์
คำขวัญประจำโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
ตารางกิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่า
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
คำขวัญอำเภอนครหลวง
คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สัญลักษณ์ประจำอำเภอนครหลวง
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง
โบราณสถานที่สำคัญอำเภอนครหลวง
เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนที่ประเทศไทย
แผนที่ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ปกิณกะ
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ.2551
พรบ.การศึกษา
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการธนาคารขยะริไซเคิล
ท่องแดนกิมจิ
ปฏิมากรรมรีไซเคิล
แกลลอรี่ 1
ภาพกิจกรรม
แกนนำหลักการจัดกิจกรรมแรลลี่
ประมวลภาพกิจกรรมแรลลี่การกุศลลดโลกร้อน
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ประมาลภาพน้ำท่วมโรงเรียน
กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลดจากเมืองไทยสไมล์คลับ
กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด 2
ค่ายลูกเสือ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
จอมพลป พิบูลสงคราม
นายประเสริฐ บุญสม
ภูมิทัศน์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ภาพถ่ายทางอากาศ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
กิจกรรมดีๆที่ "พิบูล"
ผู้ใหญ่ใจดีมอบสื่อการศึกษา
กิจกรรม TS TECH
ร่วมอวยพรวันเกิดดร. ปราจิน
โรงเรียนดีประจำตำบล
กิจกรรมไหว้ครู ปี 54
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ธนาคารขยะรีไซเคิล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม"พิบูล"
ลอยเรือหาอาหารสำรอง
สภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและรุนแรง
กระแสน้ำพัดรั้วด้านหน้าล้มลงตลอดแนว
ศึกษาดูงานเวียดนาม
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้62คน
ผู้ชมเมื่อวาน213คน
ผู้ชมเดือนนี้3293คน
ผู้ชมเดือนก่อน3135คน
ผู้ชมทั้งสิ้น297299คน
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
         หลังจากที่ท่านดร.ปราจิน  เอี่ยมลำเนา ประธานบริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์
 
เนชั่นแนล จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
 
เมื่อวันที่  5  กันยายน  2552 นั้น  ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงโรงอาหาร
 
สำหรับใช้ชั่วคราว โดยมอบทุนในการปรับปรุงมูลค่าประมาณ สามแสนบาทเศษ 
 
เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งได้ปรับปรุง ใน
 
ส่วนของโรงอาหารที่โย้เย้ จวนล้มโดยตั้งให้ตรงแล้วเสร็จ และจะทำการปรับปรุง
 
ส่วนของผนังและพื้น ในลำดับต่อไป ในนามของโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเส
 
ริฐวิทย์) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
 
 
 เก็บกวาดโรงพัสดุสำหรับทำอาหารชั่วคราว
 
เอาช่วยกันยกหน่อย
 
เหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก็สบาย 
 
ย้ายมาอยู่เต๊นท์ชั่วคราวก่อน
 
เร่งหน่อยเขารีบ
 
เร็วนะค่าแรงแพง
 
ขึงให้ดีนะเดี๋ยวล้ม
 
ใครอย่ามาชนนะล้มแน่ ๆ
 
อ้าวเสาหายไปไหน

ดูมาดคนคุมงาน ซะก่อน

โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์. 0-3535-9509 อีเมล์ webmaster@webmaster@n-piboon.com