เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
คติพจน์
คำขวัญประจำโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
ตารางกิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่า
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
คำขวัญอำเภอนครหลวง
คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สัญลักษณ์ประจำอำเภอนครหลวง
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง
โบราณสถานที่สำคัญอำเภอนครหลวง
เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนที่ประเทศไทย
แผนที่ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ปกิณกะ
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ.2551
พรบ.การศึกษา
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการธนาคารขยะริไซเคิล
ท่องแดนกิมจิ
ปฏิมากรรมรีไซเคิล
แกลลอรี่ 1
ภาพกิจกรรม
แกนนำหลักการจัดกิจกรรมแรลลี่
ประมวลภาพกิจกรรมแรลลี่การกุศลลดโลกร้อน
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ประมาลภาพน้ำท่วมโรงเรียน
กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลดจากเมืองไทยสไมล์คลับ
กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด 2
ค่ายลูกเสือ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
จอมพลป พิบูลสงคราม
นายประเสริฐ บุญสม
ภูมิทัศน์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ภาพถ่ายทางอากาศ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
กิจกรรมดีๆที่ "พิบูล"
ผู้ใหญ่ใจดีมอบสื่อการศึกษา
กิจกรรม TS TECH
ร่วมอวยพรวันเกิดดร. ปราจิน
โรงเรียนดีประจำตำบล
กิจกรรมไหว้ครู ปี 54
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ธนาคารขยะรีไซเคิล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม"พิบูล"
ลอยเรือหาอาหารสำรอง
สภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและรุนแรง
กระแสน้ำพัดรั้วด้านหน้าล้มลงตลอดแนว
ศึกษาดูงานเวียดนาม
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้68คน
ผู้ชมเมื่อวาน239คน
ผู้ชมเดือนนี้2786คน
ผู้ชมเดือนก่อน3135คน
ผู้ชมทั้งสิ้น296792คน
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 
ตราประจำจังหวัด

 

 

ราวศุภมัสดุ 721 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา  
 
9 บาท หรือตรงกับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893   พระเจ้าอู่ทอง ทรง
 
สถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้ง
 
พิธีกลบาตรสุมเพลิง(ชื่อพิธีทำเพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์ทักษิณาวัตรขอน
 
หนึ่งใต้ต้นหมัน  เพราะเหตุดังกล่าวตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูปสังข์
 
ทักษิณาวัตรประดิษฐานบนพานทอง บรรจุไว้ภายในปราสาท 1 หลัง ใต้
 
ต้นหมัน

 

ธงประจำจังหวัด

 

 

       เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นสามแถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยสีฟ้าอยู่ตรง
 
กลางขนาบด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงที่แถบสีฟ้ามี
 
ตราประจำจังหวัดเป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาท มี
 
คำว่า " อยุธยา " คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้าสองแถบ
 
ต้นไม้ประจำจังหวัด

 

              ต้นหมัน เป็นไม้พันธ์ตระกูล Boraginaceae เป็นต้นไม้ขนาดกลาง สูง
 
ราว 60 ฟุต ลำต้นคล้ายกระบอก เนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล ความแข็งปานกลาง
 
เปลือกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล หนาประมาณ 1/2 นิ้ว มีรอยแตกร้าวยาวไปตาม
 
ลำต้น ใบยาวประมาณ 5 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว รูปไข่ โคนใบคล้ายรูปหัวใจ ดอกสีขาว
 
ผลเป็นพวงสีเขียวเมื่อสุก     ต้นหมันมีขึ้นทั่วไปทางภาคเหนือ ภาคกลางและ
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ชนิดนี้ไม่นิยมใช้ประโยชน์กัน  ต้นหมันเป็นต้นไม้
 
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบล
 
หนองโสน ได้ขุดพบสังข์ ทักษิณาวัตร 1 ขอนอยู่ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์
 
ประจำจังหวัด

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

 

            

             ดอกโสน เป็นไม้ตระกูล Leguminosae เป็นไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนโตเร็วลำ
 
ต้นอวบขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองเป็นช่อห้อย
 
ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ เมื่อ พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่
 
ตำบลเวียงเหล็ก      เลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวัง เห็นที่ตำบลหนองโสนเหมาะ
 
สมเพราะมีต้นโสนมาก ออกดอกเหลืองอร่ามคล้ายทองคำแลสะพรั่งตา ดังนั้น
 
ดอกโสนจึงถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

 

 

โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์. 0-3535-9509 อีเมล์ webmaster@webmaster@n-piboon.com